O‘QUV QO‘LLANMALAR

O‘QUV QO‘LLANMALAR


O‘QUV QO‘LLANMALAR

1. A.Mamatov, I.Abbazov mamatov_ttdi.rar [902.32 Kb] (ko'chirishlar soni: 62)
2. A.Djurayev, S.Yunusov Mashina va mexanizmlar dinamikasi djurayev_msx.rar [1.35 Mb] (ko'chirishlar soni: 16)
3. A.M.Salimov, M.T.xodjiyev, Q.J.Jumaniyazov, B.A.Bayxanov salimov_ttd.pdf [3.96 Mb] (ko'chirishlar soni: 88)
4. С.Камалова kamalova_matbaa.rar [1.06 Mb] (ko'chirishlar soni: 19)
5. Raximov A.R. raximov_matbaa.rar [2.93 Mb] (ko'chirishlar soni: 17)
6. L.Muhammadjonova, O.Ortiqova, F.Obidjanova, G.Masharipova masharipova_if.rar [2.36 Mb] (ko'chirishlar soni: 9)
7. Zohidov R.A. Issiqlik texnikasi it.pdf [2.99 Mb] (ko'chirishlar soni: 3)
8. Sadirova S.N. Charm va mo`yna xomashyolariga dastlabki ishlov berish chmxd.pdf [7.53 Mb] (ko'chirishlar soni: 9)
9. Nabiyev D.S., Nabiyeva I.A. Selluloza va qog`oz ishlab chiqarish texnologiyasi sqicht.pdf [4.64 Mb] (ko'chirishlar soni: 6)
10. Xudoyberdiyev T.S. Metrologiya, standartlashtirish va o`zaroalmashuvchanlik msoa.pdf [2.51 Mb] (ko'chirishlar soni: 7)
11. Alimboyev E.Sh. To`quvchilik maxsus  texnologiyasi va jihozlari tmj.pdf [5.46 Mb] (ko'chirishlar soni: 13)
12. Махмудов Э.Х. Корхона иқтисодиёти ki.pdf [4.62 Mb] (ko'chirishlar soni: 11)
13. Умаров А.Р. Компьютер графикаси kg.pdf [2.29 Mb] (ko'chirishlar soni: 14)
14. Додобоев Ю., Худойбердиев А. Корхона иқтисодиёти kor_iqt.pdf [5.98 Mb] (ko'chirishlar soni: 5)
15. Турсунхўжаев П.М. Корхоналарда ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва режалаштириш kichte.pdf [2.41 Mb] (ko'chirishlar soni: 15)
16. Mirsaidov M.M. Nazariy mexanika naz_mex.pdf [3.77 Mb] (ko'chirishlar soni: 4)
17. Lutfullayev E.L. Anorganik kimyodan amaliy mashg`ulotlar ak.pdf [3.32 Mb] (ko'chirishlar soni: 5)
18. Зикриёев Э. Пахтани дастлабки қайта ишлаш pdi.pdf [7.1 Mb] (ko'chirishlar soni: 11)
19. Temirova M., Qodirov T. Charm va mo`yna texnologiyasi chmt.pdf [6.07 Mb] (ko'chirishlar soni: 5)
20. Турсунов Х.К. Чарм буюмларини ишлаб-чиқариш жихозлари chbichj.pdf [2.81 Mb] (ko'chirishlar soni: 5)
21. Самархўжаев Х.Ҳ. Тикувчилик корхоналарининг ускуналари tku.pdf [2.71 Mb] (ko'chirishlar soni: 20)
22. Haydarov O.A. Poyabzal va charm attorlik buyumlarini modellashtirish asoslari pchabm.pdf [4.69 Mb] (ko'chirishlar soni: 4)

23. Назаров Қ. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар migatt.pdf [29.32 Mb] (ko'chirishlar soni: 3)
24. Назаров Қ. Қадриятлар фалсафаси (Аксиология) qf.pdf [894.58 Kb] (ko'chirishlar soni: 5)
25. Саифназаров И. ва бошқ. Фаннинг фалсафий масалалари ffm.pdf [6.38 Mb] (ko'chirishlar soni: 4)
26. Назаров Қ. Қадриятлар фалсафаси qad.pdf [1.61 Mb] (ko'chirishlar soni: 3)
27. Назаров Қ. Ғоялар фалсафаси gf.pdf [1.35 Mb] (ko'chirishlar soni: 5)
28. Моисеева Н.А., Сороковикова В.И. Философия: Краткий курс fil.pdf [9.2 Mb] (ko'chirishlar soni: 3)
29. Отамуратов С. ва бош. Маънавият асослари ma.pdf [34.16 Mb] (ko'chirishlar soni: 3)
30. Отамуратов С., Отамуратов С. Ўзбекистонда маънавий-руҳий тикланиш omrt.pdf [66.42 Mb] (ko'chirishlar soni: 4)
31. Umarov E., Abdullayev M. Ma`naviyat asoslari man.pdf [3.45 Mb] (ko'chirishlar soni: 4)

32. Умаров Э. и др. Основы культурологии ok.pdf [940.16 Kb] (ko'chirishlar soni: 3)
33. Hamdamov M. Ma`naviyat asoslari manav.pdf [4.47 Mb] (ko'chirishlar soni: 3)
34. Abdullayev M. va bosh. Madaniyatshunoslik asoslari mad.pdf [4.12 Mb] (ko'chirishlar soni: 3)  
35. Буланова-Топоркова М. В. и др. Культурология для технических вузов kul.pdf [10.45 Mb] (ko'chirishlar soni: 4)
36. Маврулов А. Таълим тизимида маданият масалалари ttmm.pdf [4.55 Mb] (ko'chirishlar soni: 4)
37. Очилдиев А., Нажмиддинов Ж. Миссионерлик: моҳият, мақсадлар, оқибатлар ва олдини олиш йўллари mm.pdf [7.65 Mb] (ko'chirishlar soni: 5)
38. Радугин А.А. Культурология kya.pdf [2.27 Mb] (ko'chirishlar soni: 4)
39. Столяров Д.Ю., Кортунов В.В. Культурология ku.pdf [1.01 Mb] (ko'chirishlar soni: 7)
40. Семочкина М.Б. Культурология ky.pdf [902.41 Kb] (ko'chirishlar soni: 4)

фильмы бесплатно


Toshkent to'qimchilik va yengil sanoat istituti
ORTGA QAYTISH