“Paxta sanoat texnologiyasi” fakul’teti bo‘yicha talabalarning o‘zlashtirishi to‘g’risida ma’lumot 
(2019-2020 o‘quv yili bahorgi semestr)
Kurslar
Jami talabalar soni 
O‘zlashtirgan talabalar soni
O‘zlashtirish ko‘rsatkichi
Akademik qarzdorlar
Sifat ko‘rsat
kichi
soni
%
86-100 (a’lo)
71-85 (yaxshi)
55-70 (o‘rta)
soni
%
soni
%
soni
%

soni
%
1.
1-kurs
317
317
100,0
35
11,0
65
20,5
217
68,5
0
0,0
31,5
2.
2-kurs
160
160
100,0
22
13,8
43
26,9
95
59,4
0
0,0
40,6
3.
3-kurs
265
265
100,0
27
10,2
36
13,6
202
76,2
0
0,0
23,8
4.
4- kurs
245
245
100,0
26
10,6
37
15,1
182
74,3
0
0,0
25,7
Jami bakalavr:
987
987
100,0
110
11,1
181
18,3
696
70,5
0
0,0
29,5

“To‘qimachilik sanoati texnologiyasi” fakul’teti bo‘yicha talabalarning o‘zlashtirishi to‘g’risida ma’lumot      
(2019-2020 o‘quv yili bahorgi semestr)
Kurslar
Jami talabalar soni 
O‘zlashtirgan talabalar soni
O‘zlashtirish ko‘rsatkichi
Akademik qarzdorlar
Sifat 
ko‘rsat
kichi
soni
%
86-100 (a’lo)
71-85 (yaxshi)
55-70 (o‘rta)
soni
%
soni
%
soni
%

soni
%
1.
1-kurs
215
215
100,0
28
13,0
35
16,3
152
70,7
0
0,0
29,3
2.
2-kurs
96
96
100,0
17
17,7
28
29,2
51
53,1
0
0,0
46,9
3.
3-kurs
186
186
100,0
22
11,8
20
10,8
144
77,4
0
0,0
22,6
4.
4- kurs
162
162
100,0
19
11,7
34
21,0
109
67,3
0
0,0
32,7
Jami bakalavr:
659
659
100,0
86
13,1
117
17,8
456
69,2
0
0,0
30,8

“Yengil sanoat texnologiyasi va dizayn” fakul’teti b‘yicha talabalarning o‘zlashtirishi to‘g’risida m’lumot
(2019-2020 o‘quv yili bahorgi semestr)
Kurslar
Jami talabalar soni 
O‘zlashtirgan talabalar soni
O‘zlashtirish ko‘rsatkichi
Akademik qarzdorlar
Sifat ko‘rsatkichi
soni
%
86-100 (a’lo)
71-85 (yaxshi)
55-70 (o‘rta)
soni
%
soni
%
soni
%

soni
%
1.
1-kurs
279
279
100,0
36
12,9
59
21,1
184
65,9
0
0,0
34,1
2.
2-kurs
184
184
100,0
28
15,2
41
22,3
115
62,5
0
0,0
37,5
3.
3-kurs
307
307
100,0
46
15,0
58
18,9
203
66,1
0
0,0
33,9
4.
4- kurs
246
246
100,0
31
12,6
48
19,5
167
67,9
0
0,0
32,1
Jami bakalavr:
1016
1016
100,0
141
13,9
206
20,3
669
65,8
0
0,0
34,2


“Matbaa texnologiyalari”  fakul’teti b‘yicha talabalarning o‘zlashtirishi to‘g’risida m’lumot
(2019-2020 o‘quv yili bahorgi semestr)
Kurslar
Jami talabalar soni 
O‘zlashtirgan talabalar soni
O‘zlashtirish ko‘rsatkichi
Akademik qarzdorlar
Sifat 
ko‘rsat
kichi
soni
%
86-100 (a’lo)
71-85 (yaxshi)
55-70 (o‘rta)
soni
%
soni
%
soni
%
soni
%
%
1.
1-kurs
223
223
100,0
19
8,5
35
15,7
169
75,8
0
0,0
24,2
2.
2-kurs
73
73
100,0
13
17,8
14
19,2
46
63,0
0
0,0
37,0
3.
3-kurs
170
170
100,0
26
15,3
30
17,6
114
67,1
0
0,0
32,9
4.
4- kurs
149
149
100,0
22
14,8
41
27,5
86
57,7
0
0,0
42,3
Jami bakalavr:
615
615
100,0
80
13,0
120
19,5
415
67,5
0
0,0
32,5

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti bo‘yicha talabalarning o‘zlashtirishi to‘g‘risida ma’lumot      
(2019-2020 o‘quv yili bahorgi semestr)
Kurslar
Talabalar soni
O‘zlashtirganlar
O‘zlashtirmaganlar
Sifat ko‘rsatkichi
Jami:
Jumladan:
A’lo
Yaxshi
O‘rta
soni
%
soni
%
soni
%
soni
%
soni
%
1
1-kurs
1034
1034
100,0
118
11,4
194
18,8
722
69,8
0
0,0
30,2
2
2-kurs
513
513
100,0
80
15,6
126
24,6
307
59,8
0
0,0
40,2
3
3-kurs
928
928
100,0
121
13,0
144
15,5
663
71,4
0
0,0
28,6
4
4- kurs
802
802
100,0
98
12,2
160
20,0
544
67,8
0
0,0
32,2
Jami bakalavr:
3277
3277
100,0
417
12,7
624
19,0
2236
68,2
0
0,0
31,8
фильмы бесплатно

YOPISH