Mirzanazarova Dilbar Jamolovna

   Devonxona boshlig'i

   Telefon: 0-371-253-32-02
   Faks:       0-371-253-32-02
   Elektron pochta: mirzanazarova_1975@mail.ru

   Qabul kunlari: Dushanba-Shanba
  • Bo'lim haqida

  • Xizmat vazifalari va majburiyatlari

Devonxona bо‘limi ish yuritish, buyruqlarni qayd etish kabi xizmat vazifalarini amalga oshiruvchi xodim hisoblanadi. U bevosita institut rektoriga bо‘ysunadi. Institutda ish yuritishni yо‘lga qо‘yish va amalga oshirish, xat, buyruqlarni tо‘g‘ri rо‘yxatga olish va hisobini olib borishni tashkil etish, yuqori tashkilotlar, institut ma’muriyati topshiriqlarining bajarilinshni nazorat qilish. Devonxona mudiri xuquqlari: ish yuritish bо‘yicha kо‘rsatmalar berish, hujjatlarning va fuqarolar arizalarining bajarilishini nazorat qilish hamda arxiv faoliyatini yо‘lga qо‘yish, hujjatlar va fuqarolar arizalarining bajarilishini tarkibiy bо‘linmalardan talab qilish hamda ular bо‘yicha hisobini olib borish.


Devonxona boshlig‘ining vazifalari quyidagilardan iborat:
-asosiy qoidalarga muvofiq institutda ish yuritishga oid xizmatlar kо‘rasatilishi aniq-puxta tashkil qilishini ta’minlash;
-institut raxbariyatiga ma’lum kilish uchun takdim etiladigan keluvchi, jо‘natiluvchi va ichki hujjatlarning о‘z vaqtida ijro etilishi ustidan muntazam nazoratni amalga oshirish;
-farmoyish beruvchi hujjatlarni rasmiylashtirish va joy-joyiga yuborish; keluzchi, jо‘natiluvchi, olinuvchi va ichki hujjatlarni qabul kilib olish, qayd etish, saqlash, hisobga olib borish, bо‘linmalarga yetkazib, tarqatish, shuningdek, yig‘ma jildlarni davlat tomonidan saqlanishi uchun topshirishga tayyorlash;
-korxona va uning bо‘linmalarida ish yuritishga oid yо‘riqnomalar, yig‘ma jildlar rо‘yxatini tuzish, devonxona xodimlariga raxbarlik qilish.
-institut nomiga keluvchi xat va hujjatlarning hammasini kо‘rib chikish;
-rektorning imzolashi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning sifatli tayyorlanganligini va rasmiylashtirilganligini tekshirish;
-ish yuritish tizimini takomillashtirishga doir takliflarni ishlab chiqish, ularni joriy etishni tashkil qilish;
-ish yuritish xizmat xodimlarini zarur yо‘riqnoma va ma’lumotlar materiallari bilan taminlash choralarini kо‘rish;
-rektorning kо‘rsatmalari bajarilishini tekshirishi hamda yuqori tashkilotlarning buyruklari, farmoyishlari va kо‘rsatmalari qanday ijro etilayotganini nazorat qilish;
-fuqarolarning xatlari, shikoyatlari va arizalari bо‘yicha maxsus yо‘riqnomaga muvofiq ish yuritish va umumlashtirilgan ish jurnalida aks ettirish, xodimlarning xizmat safarlariga jо‘nab ketishlari va qaytib kelishlarini belgilangan shakldagi maxsus jurnalda qayd etib borish;
-oliy о‘quv yurtining xizmatga oid hujjatlarni belgilangan tartibda tasdiqlash.

YOPISH