E'LON

   Institutda amalga oshirilayotgan masofaviy o‘qitishning sifati va “Yo‘l xaritasi” (2020 yil uchun) da belgilangan vazifalar ijrosi monitoringi holati yuzasidan joriy yilning 9-iyun kuni soat 1000 da onlayn video - muloqot bo‘lib o‘tadi.

5 TASHSBBUSNING 2-YO'NALISHI DOIRASIDA FOYDALANISH MUMKIN BO'LGAN ELEKTRON MANZILLAR

http://olimpic.uz/Milliy olimpiya qo‘mitasi internet sayti;
https://www.facebook.com/nocuzbekistan/ – Milliy olimpiya qo‘mitasi feysbuk sahifasi;
https://www.instagram.com/olympic.uz/ – Milliy olimpiya qo‘mitasi instagram sahifasi;
https://ok.ru/group/56786844057789 – Milliy olimpiya qo‘mitasi odnoklassniki sahifasi;
https://t.me/OlympicUz – Milliy olimpiya qo‘mitasi telegram kanali;
https://minsport.uz – Jismoniy tarbiya va sport vazirligi sayti;
https://www.youtube.com/channel/UCRkiG0E3J7vwgwJATzWAdqw – Jismoniy tarbiya va sport vazirligining “youtube”dagi manzili.


   Siz bular orqali jismoniy tarbiya va sport sohasidagi bilimlaringizni oshirishingiz, mazkur yo‘nalishdagi yangiliklar va axborotlardan tezkor xabardor qilib borishingiz, besh muhim tashabbusning 2-yo‘nalishiga doir elektron ma’lumotlardan xabardor bo’lib borishingiz mumkin.

E'LON

    Hozirgi vaziyat sababli “2020 yil 21-22 aprel kunlari Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutida “Fan, ta'lim, ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida paxta tozalash, to'qimachilik, yengil sanoat, matbaa ishlab chiqarish innovatsion texnologiyalari dolzarb muammolari va ularning yechimi” mavzusidagi respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani" o'tkazilishi noma'lum muddatga qoldirilganligini, shundan kelib chiqqan holda maqolalarni qabul qilish vaqti ham uzaytirilganligini ma'lum qilamiz! 
   Mualliflar tomonidan belgilangan talablar asosida tayyorlangan maqolalar
 science-titli@mail.ru elektron pochtasi orqali online qabul qilinmoqda. Yuborilayotgan maqolada mualliflar bilan  bog’lanish uchun telefon raqamlari (kodi bilan) aniq ko'rsatishlarini so'rab qolamiz. Aks holda maqolalar qabul qilinmaydi. 
   Ushbu ma’lumotni kafedra professor-o‘qituvchilariga, ilmiy tadqiqotchi doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar va magistr talabalarga yetkazishlaringizni so‘rab qolamiz!

E'lon
2020 yil 25 mart kuni soat 1600 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSc.03/30.12.2019.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig`ilishi bo`lib o`tadi.
Kun tartibi:
Butovskiy Petr Mixaylovichning 05.02.03 – Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari ixtisosligi bo’yicha “Ishlab chiqarilaёtgan mahsulot sifatini oshirish maqsadida chơzuvchi asboblar konstruksi larini takomillashtirish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon

2020 yil 25 mart kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSc.03/30.12.2019.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig'ilishi bo`lib o'tadi.

Kun tartibi:

Maxkamova Shoira Faxritdinovnaning 05.06.02 – To‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bo’yicha “Tolalarni saralab va tolali chiqindilardan foydalanib, raqobatbardosh ip-gazlama mahsulotlarni ishlab chiqarish texnologiyasi” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ИНСТИТУТИ

АХБОРОТ ХАТИ


   Сизга шуни маълум қиламизки, 2020 йил 21-22 апрель кунлари Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтида “Фан, таълим, ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида пахта тозалаш, тўқимачилик, енгил саноат, матбаа ишлаб чиқариш инновацион технологиялари долзарб муаммолари ва уларнинг ечими” мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-амалий анжумани ўтказилади. Ушбу анжуманга илмий-амалий тадқиқот ишларини олиб бораётган барча профессор-ўқитувчилар, илмий ходимлар ва изланувчилар таклиф этилади.

Республика илмий-амалий анжумани доирасида қуйидаги йўналишлар бўйича ялпи ва шўъба мажлислари ўтказилиши режалаштирилган:


1. Ипакчилик саноатини ривожлантириш истиқболлари

2. Пахта саноати, механика, тўқимачилик хомашёларини қайта ишлашнинг долзарб муаммолари ва уларнинг инновацион ечимлари

3. Тўқимачилик иплари ва матоларини ишлаб чиқаришни инновацион ривожлантириш истиқболлари

4. Енгил, кимё ва матбаа саноати ишлаб чиқаришидаги инновацион технологиялар

5. Фундаментал, ижтимоий-иқтисодий ва педагогика фанларини ўқитишнинг кадрлар тайёрлашдаги ўрни


Анжуман ишчи тиллари: ўзбек, рус ва инглиз. Ёзилган ишлар юқоридаги шўъбалардан бирига мос келиши лозим ва уларда келтирилган ғоялар, далиллар ва рақамларга муаллифлар жавобгардир.

Анжуман материаллари тўплам шаклида чоп этилади. Тўплам қисман қатнашчиларнинг бадал маблағлари ҳисобидан нашр этилиши муносабати билан муаллифлардан ҳар бир мақола учун 30 000 (ўттиз минг) сўм миқдорида маблағ юбориш сўралади.

РАСМИЙЛАШТИРИШ ТАЛАБЛАРИ 

Материалларда ишнинг мазмун моҳияти аниқ, тушунарли баён этилиши лозим. Мақолалар 1 нусхада ва электрон вариантда муаллифлар томонидан тақдим этилади.

Матнлар ҳажми тўлиқ, камида 2 ёки 3 бет, А4 форматли (210х297 мм) оқ қоғозда (раҳбар ёки ҳаммуаллиф профессор-ўқитувчи имзоси билан), 14 ўлчамли шрифтда,
1,0 интервал билан Microsoft Word 2010 ва ундан юқори версиядаги дастурида,
Times New Roman шрифтида ҳамма томондан 25 мм ҳошия ва хат боши (абзац)га 1,25 см жой қолдириб тайёрланади.

1. Биринчи қаторида БОШ ВА ҚАЛИН ҲАРФЛАРДА МАВЗУНИНГ НОМИ саҳифанинг ўртасида, 2-қатор бўш қолдирилади, 3-қаторда ўнг томонда муаллифнинг илмий унвони, исми – шарифининг фақат бош ҳарфлари ва фамилияси; 4-қаторда ўнг томонда иш жойи (ташкилот номи) кўрсатилади. 

2. 1,0 интервал ташлаб ўзбек, рус ва инглиз тилларида қисқа аннотация (курсив ҳолатда, ҳар бир тилда ёзилган аннотация ҳажми 4 қаторгача) берилади. Кейин 1,0 интервал ташлаб мақоланинг асосий матни келтирилади. 

3. Муаллифлар сони 3 тадан кўп бўлиши, матнда автоматик рақамлаш ва бошқа автоматик тарзда бажарилувчи буйруқлардан ҳамда автоматик ҳавола (ссылка) дан фойдаланиш мумкин эмас. Ҳаволалар фойдаланилган адабиёт рақамини кўрсатган ҳолда қуйидаги кўринишда берилсин: .....келтирилган [2]. Фойдаланилган адабиётларда Web of Science, Scopus ва ScienceDirect халқаро илмий-техник маълумотлар баъзаcидан фойдаланилган бўлиши шарт.

4. Материаллардаги барча схема, гистограмма, диаграмма ва бошқа график маълумотлар тартиб билан рақамланган ҳолда ва .jpg форматида (ҳар бир расм ҳажми кўпи билан 500 Кб гача, сканер қилиб кўчирилмаган бўлиши, 1 варақ ҳажмининг 50 % идан ортиқ жойни эгалламаган) бўлиши лозим. Формулалар “Формула редакторида” ёзилган бўлиши шарт. Расмлардаги ёзувлар хира ва жуда кичик ҳамда матн шрифтидан катта бўлмаслиги лозим.

5. Электрон нусхадаги файл номи секция рақами билан лотин алифбосида биринчи муаллифнинг исми фамилияси кўринишида бўлиши керак (Масалан: 1-секциядаги файл номи 1-R.Taxirov, агар мақола 2 та бўлса 1-R.Taxirov-1 ва 1- R.Taxirov-2 ва ҳ.к.).

6. Матн охирида асосий фойдаланилган адабиётлар рўйхати келтирилади. 

7. Мақола компьютерда матн териш қоидаларига амал қилган ҳолда тайёрланиши, грамматик, орфографик ва бошқа хатолардан ҳоли бўлиши, юқоридаги шўъбалардан бирига мос келиши ҳамда илмий ва маъно жиҳатдан тугалланган бўлиши лозим. 

8. Мақолалар ИИИТМ да (1-бино, 204-хона) ҳар иш куни соат 15:00 дан 17:00 гача 1 апрелгача қабул қилинади. Белгиланган муддатдан кечиктирилган мақолалар қабул қилинмайди. E-mail: science-titli@mail.ru 


Тўлов учун бизнинг реквизитларимиз:

100100, Тошкент ш., Шохжаҳон-5

ЎзР МВ Ғазначилиги

Ғаз/ҳр.: 23402000300100001010

Банк:ХККМ МБББ Тошкент ш., ИНН: 201122919, МФО: 00014,

ТТЕСИ, ш/ҳр.: 400110860262877950100079016

ИНН 201095256, ОКОНХ 92110, Тўлов коди 09510


Тўлов варақасига “Конференция ташкилий бадали” ва биринчи муаллифнинг фамилияси ёзилиши керак. Тўлов варақаси нусхаси science-titli@mail.ru электрон манзилига жўнатилиши лозим.

ЭСЛАТМА: юқорида келтирилган талабларга мос келмаган ва анжуманда маъруза қилинмаган мақолалар чоп этилмайди. 

ТАШКИЛИЙ ҚЎМИТА МАНЗИЛИ

100100. Яккасарой тумани, Тошкент шаҳри, Шохжаҳон кўчаси, 5-уй.

тел.: (+998 71) 253-19-59.


E‘LON !

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2016 yil 28 yanvaridagi 220/2-son qarori bilan tasdiqlangan, 2017 yil 31 maydagi 239/6 - son qarorlari bilan qo‘shimchalar kiritilgan “Malakaviy imtihonlarni o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi Nizom”ga muvofiq institut rektorining 2020 yil 15 fevraldagi 5-3n buyrug‘i asosida quyidagi doktorant va mustaqil izlanuvchilar uchun 2020 yil 27 fevral soat 1400 da 1-bino 222-xonada tegishli ixtisoslik bo‘yicha  malakaviy imtihonlar o‘tkaziladi: 
- 05.02.03-“Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari” ixtisosligi bo‘yicha bo‘yicha tayanch doktorant I.YA.Rajabov, mustaqil izlanuvchilar M.B.Raxmatov; 
- 05.06.01-“To‘qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarish materialshunosligi” ixtisosligi bo‘yicha mustaqil izlanuvchi Sh.E.To‘lanov;
- 05.06.02-“To‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xom-ashyoga dastlabki ishlov berish” ixtisosligi bo‘yicha tayanch doktorantlar D.D.Eshmurodov, M.B.Irmatova, mustaqil izlanuvchi U.O.Axunbabaev, O.T.Olimov;
-  05.06.03-“Teri, mo‘yna, poyabzal va teri-galantereya buyumlari texnologiyasi” ixtisosligi bo‘yicha mustaqil izlanuvchi Sh.Sh.Shoyimov.
2. Tayanch doktorant Z.A.Shodmonqulov uchun 2020 yil 25-27 fevral kunlari  quyidagi fanlardan qo‘shimcha  imtihonlar o‘tkazilsin:
-  “Texnologik jarayonlar tizimlarini nazariy asoslari”;
-  “Mashinasozlikda texnologik jarayonlarni loyihalashni ilmiy asoslari”;
-  “Tarmoq mashinalarini texnik diagnostikasi va tadqiqot asoslari”.
(OAK Rayosatining  27.06.2017 y. 240/2-son qarori;  OAK Tartib - qoida komissiyasining  16.12.2019 y. 12/11-son qarori). 

   
E'LON
2020 yil 23 fevral va 1 mart kunlari Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat institutida Akademik innovatsiyalar fondi grant loyihasi doirasida tajribalimutaxassis Muxabbat Tashmuxamedova tomonidan institutning yosh o‘qituvchilari va magistrlari uchun “Yengil assortimentdagi kiyimlarga ishlov berishda yangi texnologiyalar” mavzusida Mahorat darsi o‘tkaziladi. 
Barcha xohlovchilar taklif etiladi. 
Boshlanish vaqti: 10:00,  2-bino 134-xona (tikuv laboratoriyasi)

ТОШКЕНТ ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ИНСТИТУТИ
ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТИДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ИНСТИТУТИГА
2020 ЙИЛ МУСТАҚИЛ ИЗЛАНУВЧИЛИККА
ҚАБУЛ ЭЪЛОН ҚИЛАДИ
Талабгорлар http://phd.mininnovation.uz/ сайти орқали онлайн тарзда рўйхатдан ўтадилар.

Талаб қилинадиган ҳужжатлар рўйхати:
Талабгор маълумотномаси;
Меҳнат дафтарчасидан нусха;
Илмий ишлар рўйхати (тасдиқланган);
Паспорт;
Диплом;
IELTS гувоҳнома;
Асословчи ҳужжат (чоп этилган илмий ишлар нусхаси)
Ҳужжатларни онлайн рўйхатдан ўтказиш тартиби тўғрисида http://phd.mininnovation.uz/ сайтидаги йўриқнома орқали танишиш мумкин. 
            
Ҳужжатларни қабул қилиш муддати 2020 йил 15 январдан 15 февралгача.
Мурожаат учун манзил: Тошкент шаҳри, Шохжаҳон кўчаси, 5-уй,
Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтининг 1-биноси, 514-хона, 
тел. (71) 253-26-89, (71) 253-08-08
                                                

E'LON!!!
30 DEKABR KUNI “TIKUV BUYUMLARINI KONSTRUKSIYALASH VA TEXNOLOGIYASI” KAFEDRASIDA АIF DOIRASIDA LOYIHANI AMALGA OSHIRISH YILLIK NATIJALARI BO’YICHA DAVRA SUHBATI BO’LIB O’TADI. Barcha  hoxlovchilar  taklif etiladi. 
Boshlanish vaqti 12-00, 2-bino 304-xona.

E'lon
2019 yil 25 dekabr kuni soat 900 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.

Kun tartibi:
Daminov Asror Mahmayusupovichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Krep bezakli matolar tuzilishini tadqiq etish asosida yangi turlarini yaratish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon
2019 yil 25 dekabr  kuni soat 1100 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:
Rajapov Odil Olimovichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Теоретические и практические основы прядения волокон с хлопко-нитроновой смесью” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E’LON!

  Akademik innovatsiyalar fondi grant loyihasi doirasida “SEWING EQUIPMENT GROUP” QK MChJ modeler-konstruktori Muratova Maxmuda tomonidan institutning o’qituvchilari, magistratura va bakalavriyat talabalari uchun “Tikuvchilik sohasidagi xorijiy texnologiyalar” mavzusida seminar-trening o’tkaziladi. Barcha xohlovchilar taklif etiladi. Boshlanish vaqti: 5-dekabr, 14-00, 2-bino 311 xona.

E’LON

   Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutida faoliyat ko'rsatayotgan tayanch doktoranturada  o'qishga kiruvchi talabgorlar uchun  kirish imtihonlari quyidagi kunlarda o'tkaziladi:
Mutaxassislik fanlari: 5 noyabr, soat  10:00 da, 1-bino 222-auditoriya
Chet tili: 8 noyabr, soat  10:00 da, 1-bino 222-auditoriya
Kirish imtihonlari dasturlari  phd.mininovation.uz.  saytiga yuklangan.


О‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA О‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI TOSHKENT TО‘QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT INSTITUTI AXBOROT XATI

2019 yil 19-24 noyabr kunlari “TOSHKENT MODA HAFTALIGI” doirasida “Moda industriyasida innovatsiya va zamonaviy texnologiyalar” xalqaro ilmiy-amaliy anjumani о‘tkaziladi.
Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman doirasida quyidagi yо‘nalishlar bо‘yicha yalpi va shо‘ba majlislari о‘tkazilishi rejalashtirilgan:
Shо‘balar:
1. Dizayn va yengil sanoat texnologiyasida innovatsiyalar. 
2. Tо‘qimachilik xom ashyosini qayta ishlash va yangi materiallar strukturasini yaratish istiqbollari. 
3. Moda industriyasida innovatsion marketing va brending. 
Anjumanga moda industriyasida innovatsion texnologiyalarni shakllantirish va joriy etish, о‘zbek brendlarini dunyo bozoriga yо‘naltirish, ichki va tashqi integratsion aloqalarni mustahkamlash, milliylik singdirilgan raqobatbardosh tayyor mahsulotlarning yangilanishi hamda ularning marketingi bilan bog‘liq ilmiy-amaliy tadqiqot ishlarini olib borayotgan barcha ishlab chiqarish mutaxassislari, professor-о‘qituvchilar, iqtidorli talabalar, magistrlar, tayanch doktorantlar, doktorantlar va mustaqil izlanuvchilar taklif etiladi.
Anjuman ishchi tillari: о‘zbek, rus va ingliz. Yozilgan ishlar anjuman mavzusiga mos kelishi lozim va ularda keltirilgan g‘oyalar, dalillar va raqamlarga mualliflar javobgardir.
Anjuman materiallari tо‘plam shaklida chop etiladi. Tо‘plam qisman qatnashchilarning badal mablag‘lari hisobidan nashr etilishi munosabati bilan mualliflardan har bir maqola uchun 30000 (о‘ttiz ming) sо‘m miqdorida mablag‘ yuborish sо‘raladi.

RASMIYLASHTIRISH TALABLARI

Materiallarda ishning mazmun mohiyati aniq, tushunarli bayon etilishi lozim. Maqolalar
1 nusxada (qabul qilgan xodim 2-nusxasiga imzo qо‘yib, muallifga qaytarib beriladi) va elektron variantda taqdim etiladi.
Matnlar hajmi tо‘liq 2-3 bet, A4 formatli (210x297 mm) oq qog‘ozda (mualliflar imzosi bilan), 14 shriftda, 1,0 interval bilan Microsoft Word 2010 dasturida, RTF formatida, Times New Roman shriftida hamma tomondan 25 mm hoshiya va xat boshi(abzats)ga 1,25 sm joy qoldirib tayyorlanadi.
1. Birinchi qatorda sahifaning о‘rtasida BOSH VA QALIN HARFLARDA MAVZUNING NOMI, keyin 2-qator bо‘sh qoldiriladi (1,0 interval joy tashlanadi), 3-qatorda sahifaning о‘rtasida mualliflarning unvoni va lavozimi, ismi – sharifining faqat bosh harflari va familiyasi; 4-qatorda sahifaning о‘rtasida ish joyi (tashkilot nomi) kо‘rsatiladi, 5-qator bо‘sh qoldiriladi (1,0 interval joy tashlanadi), 6-qatordan о‘zbek, rus va ingliz tillarida (kursiv holatda, har bir tilda yozilgan annotatsiya hajmi 4 qatorgacha) qisqa annotatsiya beriladi. Keyin 1,0 interval tashlab maqolaning asosiy matni keltiriladi.
2. Mualliflar soni 3 tadan kо‘p bо‘lishi, matnda avtomatik raqamlash va boshqa avtomatik tarzda bajariluvchi operatsiyalardan hamda havola (ssilka)dan foydalanish mumkin emas.
3. Materiallardagi barcha sxema, gistogramma, diagramma va boshqa grafik ma’lumotlar .jpg formatida (skaner qilib kо‘chirilmagan bо‘lishi, 1 varaq hajmining 25% idan ortiq joyni egallamagan) bо‘lishi lozim.
4. Elektron nusxadagi fayl nomi seksiya raqami bilan lotin alifbosida birinchi muallifning ismi sharifi bosh harfi va familiyasi kо‘rinishida bо‘lishi kerak. (Masalan: fayl nomi A.P.Mavlyanov, agar maqola 2 ta bо‘lsa A.P.Mavlyanov-1 va A.P.Mavlyanov-2 va hk.).
5. Maqola kompyuterda matn terish qoidalariga amal qilgan holda tayyorlanishi, grammatik, orfografik va boshqa xatolardan holi bо‘lishi hamda anjuman mavzusiga mos kelishi lozim.
6. Materiallar “Innovatsiya, integratsiya va ilmiy tadqiqot markazi”da (1-bino, 204-xona) har ish kuni soat 14:00 dan 18:00 gacha 5 noyabrgacha qabul qilinadi.

TASHKILIY QО‘MITA MANZILI
100100. Yakkasaroy tumani, Toshkent shahri, Shoxjahon kо‘chasi, 5-uy.
tel.: (+998 71) 253-19-59.

E’lon
2019 yil 15 oktyabr kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.

Kun tartibi:
Nutfullayeva Lobar Nurullayevnaning 05.06.04 – Tikuvcilik buyumlari texnologiyasi va kostyum dizayni” ixtisosligidan “Namlab-isistib ishlov berish jarayonida tikuv buyumlari shaklbarqarorligini oshirish texnologiyasini ishlab chiqish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E’lon
Islom Karimov nomidagi Respublika xayriya jamoat fondi chet el oliy ta’lim muassasalarining magistratura dasturida tahsil olish imkoniyatini beruvchi IV tanloviga hujjatlarni qabul qilishni boshlaydi. Institutimizning bitiruvchi bosqichida tahsil olayotgan talabalar hamda avvalgi yilda bitirgan bitiruvchilar mazkur tanlovda ishtirok etishi mumkin.
10-oktyabr 2019- yil soat 11 00 da 1 - bino 222- xona
Tanlov quyidagi yо‘nalishlar bо‘yicha amalga oshiriladi:
 • Qayta tiklanuvchi energiya manbalari;
 • Kimyo va kimyo texnologiyasi;
 • Suv va yer resurslarini boshqarish;
 • Mashinasozlik texnologiyalari;
 • Arxitektura. Bino va inshootlar qurish;
 • Avtomobil yо‘llari, kо‘priklar, tonellar, yо‘l о‘tkazgichlar va aerodromlarni loyihalash va qurish;
 • To‘qimachilik sanoati texnologiyalari va uskunalari;
 • Turizm xizmatlarini tashkil etish va boshqarish;
 • Axborot xizmatlari va jamoatchilik bilan aloqalar;
Universitetning barcha bitiruvchi kurs talabalarini tanlovda ishtirok etishga taklif etamiz. Hujjatlarni qabul qilish 15-oktyabr kuni boshlanadi. 
Hujjatlar nomi
 1. Fond tomonidan tasdiqlangan shakldagi tanlovda ishtirok etish haqida ariza;
 2. OTM rektori nomidan tanlovda munosib nomzod sifatida ishtirok etish to‘g’risidagi tavsiyanoma;
 3. Oliy ta’lim muassasasining oxirgi bosqichida tahsil olayotganligi to‘g’risida ma’lumotnoma;
 4. Pasport nusxasi;
 5. Oliy ta’lim muassasasini bitirganligi to‘g’risidagi diplom nusxasi;
 6. Baholari ko‘rsatilgan diplom ilovasi nusxasi yoki reyting daftarchasi nusxasi;
 7. Tanlov ishtirokchisi tomonidan imzolangan “Chet el oliy ta’lim muassasalarida magistrlik dasturi bo‘yicha tahsil olish uchun Islom Karimov nomidagi respublika xayriya jamoat fondi ta’lim grantlarini olish bo‘yicha o‘tkaziladigan IV-tanlovi nizomi” dan ko‘chirma.

E'lon  
2019 yil 2 oktabr kuni soat 1600 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.
Kun tartibi:
Daminov Asror Mahmayusupovichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Krep bezakli matolar tuzilishini tadqiq etish asosida yangi turlarini yaratish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining muhokamasi.
 
E'lon   
2019 yil 2 oktabr kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.

Kun tartibi:
Rajapov Odil Olimovichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Теоретические и практические основы прядения волокон с хлопко-нитроновой смесью” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining muhokamasi.
      

TOSHKENT  TO‘QIMACHILIK VA  YENGIL  SANOAT INSTITUTI
OLIY O‘QUV YURTIDAN KEYINGI TA’LIM INSTITUTLARIGA
2020 YIL UCHUN QUYIDAGI IXTISOSLIKLAR BO‘YICHA 
QABUL E’LON QILADI
“TAYANCH DOKTORANTURA” (PhD)
  
02.00.06 -
Yuqori molekulyar birikmalar 
- 1 ta o‘rin
05.02.03 -
Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari
- 1 ta o‘rin
05.06.02 -
To‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish
- 4 ta o‘rin
05.06.03 -
Teri, mo‘yna, poyabzal va teri- galantereya buyumlari  texnologiyasi 
- 1 ta o‘rin
05.06.04 -
Tikuvchilik buyumlari texnologiyasi va kostyum dizayni 
- 1 ta o‘rin

“TAYANCH DOKTORANTURA” (PhD)ga talabgorlar http://phd.mininnovation.uz/ sayti orqali onlayn tarzda ro‘yxatdan o‘tadilar

Talab qilinadigan hujjatlar ro‘yxati:

- Talabgor ma’lumotnomasi;
- Mehnat daftarchasidan nusxa;
- Ilmiy ishlar ro‘yxati (tasdiqlangan);
- Pasport;
- Diplom;
- IELTS guvohnoma;
- Asoslovchi hujjat.
Hujjatlarni onlayn ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida http://phd.mininnovation.uz/ saytidagi yo‘riqnoma orqali tanishish mumkin.
            
            Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim institutlariga kirayotgan shaxslar:
- mutaxassislik
- chet tili (ta’limning oldingi darajalarida o‘rganilgan xorijiy til) bo‘yicha kirish imtihonlari topshiradilar. Talabgorlarda IELTS (o‘rtacha balli kamida 5,5),
TOEFL (RVT) (567 balldan kam bo‘lmagan), TOEFL (IVT) (87 balldan kam bo‘lmagan),
CEFR (V2 darajadan past bo‘lmagan) bo‘yicha tasdiqlovchi amaldagi xalqaro malaka sertifikatlari mavjud bo‘lganda chet tilidan topshiriladigan imtihonlardan ozod etiladi.            

Hujjatlarni qabul qilish muddati 2019 yil 15 oktyabrgacha.
Murojaat uchun manzil: Toshkent shahri, Shoxjahon ko‘chasi, 5-uy,
Toshkent to‘qimachilik va 
yengil sanoat institutining 1-binosi, 514-xona, 
tel. 71 253-26-89, 71 253-08-08


О‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI 
OLIY VA О‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT TО‘QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT INSTITUTI
AXBOROT XATI

   Sizga shuni ma’lum qilamizki, 2019 yil 20-21 noyabr kunlari Toshkent tо‘qimachilik va yengil sanoat institutida О‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi mexanika va inshootlar seysmik mustahkamligi instituti bilan hamkorlikda “Mashinashunoslikning dolzarb muammolari va ularning yechimi” mavzusidagi respublika miqyosidagi akademik X.X.Usmonxо‘jayevning 100 yillik tavalludiga bag‘ishlangan ilmiy-amaliy anjuman о‘tkaziladi. Anjumanga ilmiy-amaliy tadqiqot ishlarini olib borayotgan barcha professor-о‘qituvchilar, ilmiy xodimlar va izlanuvchilar taklif etiladi.
Respublika ilmiy-amaliy anjumani doirasida quyidagi yо‘nalishlar bо‘yicha yalpi va shо‘ba majlislari о‘tkazilishi rejalashtirilgan:
1. Mashina va mexanizmlar nazariyasi rivojlanishining zamonaviy muammolari, innovatsion yechimlari.
2. Paxta, tо‘qimachilik, kimyo, matbaa va yengil sanoat texnologik mashinalarini takomillashtirish, samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari.
3. Konstruksiyalar dinamikasi mustahkamligi va ularning innovatsion yechimlari.
4. Ijtimoiy va iqtisodiy fanlarning mashinasozlikdagi о‘rni.
5. Texnika ta’lim yо‘nalishlarida innovatsion axborot va pedagogik texnologiyalar.
Anjuman ishchi tillari: о‘zbek, rus va ingliz. Yozilgan ishlar yuqoridagi shо‘balardan biriga mos kelishi lozim va ularda keltirilgan g‘oyalar, dalillar va raqamlarga mualliflar javobgardir.
Anjuman materiallari tо‘plam shaklida chop etiladi. Tо‘plam qisman qatnashchilarning badal mablag‘lari hisobidan nashr etilishi munosabati bilan mualliflardan har bir maqola uchun 20 000 (yigirma ming) sо‘m miqdorida mablag‘ yuborish sо‘raladi.

RASMIYLASHTIRISH TALABLARI 

Materiallarda ishning mazmun mohiyati aniq, tushunarli bayon etilishi lozim. Maqolalar 1 nusxada va elektron variantda mualliflar tomonidan taqdim etiladi.
Matnlar hajmi tо‘liq, kamida 2 yoki 3 bet, A4 formatli (210x297 mm) oq qog‘ozda (rahbar yoki hammuallif professor-о‘qituvchi imzosi bilan), 14 о‘lchamli shriftda, 1,0 interval bilan Microsoft Word 2010 va undan yuqori versiyadagi dasturida, Times New Roman shriftida hamma tomondan
25 mm hoshiya va xat boshi(abzats)ga 1,25 sm joy qoldirib tayyorlanadi.
1. Birinchi qatorida BOSH VA QALIN HARFLARDA MAVZUNING NOMI sahifaning о‘rtasida, 2-qator bо‘sh qoldiriladi, 3-qatorda о‘ng tomonda muallifning ilmiy unvoni, ismi – sharifining faqat bosh harflari va familiyasi; 4-qatorda о‘ng tomonda ish joyi (tashkilot nomi) kо‘rsatiladi. 
2. 1,0 interval tashlab о‘zbek, rus va ingliz tillarida qisqa annotatsiya (kursiv holatda, har bir tilda yozilgan annotatsiya hajmi 4 qatorgacha) beriladi. Keyin 1,0 interval tashlab maqolaning asosiy matni keltiriladi. 
3. Mualliflar soni 3 tadan kо‘p bо‘lishi, matnda avtomatik raqamlash va boshqa avtomatik tarzda bajariluvchi buyruqlardan hamda avtomatik havola (ssilka) dan foydalanish mumkin emas. Havolalar foydalanilgan adabiyot raqamini kо‘rsatgan holda quyidagi kо‘rinishda berilsin: .....keltirilgan [2]. Foydalanilgan adabiyotlarda Web of Science, Scopus va ScienceDirect xalqaro ilmiy-texnik ma’lumotlar ba’zacidan foydalanilgan bо‘lishi shart.
4. Materiallardagi barcha sxema, gistogramma, diagramma va boshqa grafik ma’lumotlar tartib bilan raqamlangan holda va .jpg formatida (har bir rasm hajmi kо‘pi bilan 500 Kb gacha, skaner qilib kо‘chirilmagan bо‘lishi, 1 varaq hajmining 50 % idan ortiq joyni egallamagan) bо‘lishi lozim. Formulalar “Formula redaktorida” yozilgan bо‘lishi shart. Rasmlardagi yozuvlar xira va juda kichik hamda matn shriftidan katta bо‘lmasligi lozim.
5. Elektron nusxadagi fayl nomi seksiya raqami bilan lotin alifbosida birinchi muallifning ismi familiyasi kо‘rinishida bо‘lishi kerak (Masalan: 1-seksiyadagi fayl nomi 1-O.O.Otaniyozov, agar maqola 2 ta bо‘lsa 1- O.O.Otaniyozov-1 va 1- O.O.Otaniyozov-2 va h.k.).
6. Matn oxirida asosiy foydalanilgan adabiyotlar rо‘yxati keltiriladi. 
7. Maqola kompyuterda matn terish qoidalariga amal qilgan holda tayyorlanishi, grammatik, orfografik va boshqa xatolardan holi bо‘lishi, yuqoridagi shо‘balardan biriga mos kelishi hamda ilmiy va ma’no jihatdan tugallangan bо‘lishi lozim. 
8. Maqolalar IIITM da (1-bino, 204-xona) har ish kuni soat 15:00 dan 17:00 gacha 10 oktabrgacha qabul qilinadi. Belgilangan muddatdan kechiktirilgan maqolalar qabul qilinmaydi. E-mail: daminov.asror86@gmail.com
Tо‘lov uchun bizning rekvizitlarimiz: 100100, Toshkent sh., Shoxjahon-5
О‘zR MV G‘aznachiligi
G‘az/hr.: 23402000300100001010
Bank:XKKM MBBB Toshkent sh., INN: 201122919, MFO: 00014, TTYeSI, sh/hr.: 400110860262877950100079016
INN 201095256, OKONX 92110, Tо‘lov kodi 09510
Tо‘lov varaqasiga “Konferensiya tashkiliy badali” va birinchi muallifning familiyasi yozilishi kerak. Tо‘lov varaqasi nusxasi daminov.asror86@gmail.com elektron manziliga jо‘natilishi lozim.
ESLATMA: yuqorida keltirilgan talablarga mos kelmagan va anjumanda ma’ruza qilinmagan maqolalar chop etilmaydi. 
TASHKILIY QО‘MITA MANZILI
100100. Yakkasaroy tumani, Toshkent shahri, Shoxjahon kо‘chasi, 5-uy.
tel.: (+998 71) 253-19-59.

E'lon   
   “Kostyum dizayni” kafedrasi mudiri Kasimova Aziza Baxadirovnaning  “Dizayn nazariyasi va metodologiyasi asoslar” fanidan “Dizayn prinsiplari” mavzusida 14.09.2019y. 1-320 auditoriyada, soat 1340 da M25-19 guruh talabalariuchun Ochiq darsi bo‘lib o‘tadi.
Xoxlovchilarni taklif etamiz.

E'lon   
2019 yil 24 avgust kuni soat 900 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash  yig’ilishi bo`lib o‘tadi.
Kun tartibi:
Valiyev Gulam Nabidjanovichning 05.06.02- Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Tabiiy ipak iplarini qayta o’rash o’ramasi shakllanishining nazariyasini rivojlantirish va texnologiyasini takomillashtirish” mavzusidagi texnika fanlari doktori (DSc) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon 
2019 yil 24 avgust kuni soat 1100 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:
Madraximov Dilshodbek Usupjonovichning 05.02.03 – Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari “Paxtani qayta ishlash mashinalarining arrali disklarini tayyorlashda ishlatiladigan texnik vositalarni qayta tiklash va takomillashtirishning texnologik asoslari” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

TOSHKENT TO’QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT INSTITUTI QABUL KOMISSIYASI

2019/2020 oquv yilining 3 sentyabridan davom ettirish uchun institut talabalarining oqishini k ochirish yoki qayta tiklash haqida arizalari joriy yilning 15 iyul kunidan 5 avgustiga qadar har kuni soat 9-00 dan 17-00 gacha (yakshanba dam olish kuni; shanba - soat 9-00 dan 15-00 gacha), institut 2- oquv binosining 305-xonasida (3-qavat) qabul qilinadi.
Masul:   Shavkat Samatovich Xannanov Telefon:+99891 -162-68-38
oqishini kochirish (qayta tiklash) istagini bildirgan iuqaro quyidagi hujjatlami taqdim etadi:
-kochirish (qayta tiklash)ni istagan talim yonalishi (mutaxassisligi), oquv tili va shakli korsatilgan xolda ariza (arizada oqigan oliy ta"lim muassasasi va talim y onalishi (mutaxassislik), k ochirish (qayta tiklash) sabablari, k ochirish (qayta tiklash) qoidalari bilan tanishganligi k orsatiladi;
-talabaning reyting daftarchasi yoki belgilangan shakldagi akademik ma"lumotlari nusxalari; 
-pasport nusxasi.
Asos: Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 20-iyundagi "Oliy talim muassasalariga qabul qilish, talabalar oqishini kochirish, qayta tiklash va oqishdan chetlashtirish tartibi tog’risidagi nizomlarini tasdiqlash haqida"gi 393-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Oliy ta’lim muassasalari talabalarini oqishini kochirish, qayta tiklash va oqishdan chetlashtirish tartibi 
tog'risida"gi Nizom haqida Vazirlikning 2019 yil 8 iyuldagi 609 - son buyrug’i.

E'lon 
   2019 yil 24 iyun kuni soat 1600 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:
   Madraximov Dilshodbek Usupjonovichning 05.02.03-Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari ixtisosligi bо‘yicha “Paxtani qayta ishlash mashinalarining arrali disklarini tayyorlashda ishlatiladigan texnik vositalarni qayta tiklash va takomillashtirishing texnologik asoslari” mavzusidagi texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining muhokamasi.

E'lon 
   2019 yil 24 iyun kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:
   Nutfullayeva Lobar Nurullayevnaning 05.06.04 – Tikuvchilik buyumlari texnologiyasi va kostyum dizayni ixtisosligi bо‘yicha “Namlab-isitib ishlov berish jarayonida tikuv buyumlari shakl barqarorligini oshirish texnologiyasini ishlab chiqish” mavzusidagi texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining  muhokamasi.

E'lon 
2019 yil 31 may kuni soat 1500 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:
Valiyev Gulam Nabidjanovichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Tabiiy ipak iplarini qayta o’rash o’ramasi shakllanishining nazariyasini rivojlantirish va texnologiyasini takomillashtirish” mavzusidagi texnika fanlari doktori (DSc) dissеrtatsiyasining muhokamasi.

E'lon 
2019 yil 22may kuni soat 1500 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:
Yo‘ldosheva Ozodaxon Muhammadsodiq qizi 05.06.01 – To‘qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi “Payvandlangan sopolimer asosida olingan olovbardosh to‘qimachilik materiallarini tadqiqi” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (DSc) dissеrtatsiya ishi muhokamasi.

E'lon 
2019 yil 15 may kuni soat 1500 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.
Kun tartibi:
Narmatov Elmurod Avazovichning 05.02.03-“Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari” ixtisosligi bо‘yicha “Arrali jin kolosniklsrini resusrtejamkor konstruksiyasini ishlab chiqish va parametrlarini xisoblash metodlari” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

TALABALAR DIQQATIGA!!!  
  2019 YILDA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATINI AMALGA OSHIRISH BO‘YICHA CHORA-TADBIRLAR DASTURI”NING 17-BANDIDA BELGILANGAN VAZIFALAR DOIRASIDA INSTITUTDA“MEN NECHUN SEVAMAN O‘ZBEKISTONNI” MAVZUIDAGI INSHOLAR TANLOVINI E’LON QILADI.
TANLOVGA TAQDIM ETILADIGAN INSHOLAR QUYIDAGI MEZONLARDA BAHOLANADI:
   Mavzuning mazmun-mohiyati to‘laqonli ochib berilganligi;
   Ijodiy ishlarning stilistik va grammatik jihatdan to‘g‘ri yozilganligi;
   Mavzuni yoritishda adabiyotlardan foydalanganlik darajasi va tahliliy yondashuvlar;
   Mustaqil fikrlarning aniq bildirilganligi;
   Mavzuni yoritishda o‘ziga xos ijodkorlik xususiyatlari ifoda etilganligi.
   IZOH: Tanlovga taqdim etiladigan maqolalar kompyuter Word dasturida, Times New Roman 14 shriftida 1 intervalda, chapdan 30 mm, o‘ngdan 15 mm, yuqori va pastdan 25 mm joy qoldirgan holda yozilgan bo‘lishi hamda matnlar ilmiy, texnik, stilistik tahrir qilingan bo‘lishi shart. Yozma materiallarning 1 nusxasida talabalarning fakulteti, kursi va ta’lim yo‘nalishi to‘liq ko‘rsatiladi. 
  Tanlovda 1- 2- 3- o‘rinni egallagan talabalar institut tomonidan maxsus diplom va qimmatbaho sovg‘alar, tanlovda faol ishtirok etgan talabalar institutning faxriy yorliqlari bilan taqdirlanadi. Yuqori o‘rinni egallagan talabalarning ijodiy ishlari Respublika bosqichiga tavsiya etiladi.
Muddat: Insholar 20 martga qadar 1-bino, 611-xonada qabul qilinadi
Tel: +99871 253-23-01, +99899 848-22-34

E'lon 
   27 fevral kuni  8 Mart "Xalqaro xotin – qizlar kuni" bayramiga bag‘ishlab "Sport - go‘zallik ramzi" shiori ostida ayol professor-o‘qituvchi va xodimlar  o‘rtasida shashka, shaxmat va stol-tennisi bo‘yicha  musobaqa o‘tkaziladi. Musobaqa soat 15:00da boshlanadi.

E'lon  
   2019 yil 31 yanvar kuni soat 1500 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig`ilishi bo`lib o‘tadi.

Kun tartibi:
   Djumabayev G’ulomjon Xalillayevichning 05.06.02-To‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Halqali yigiriv mashinalarining kostruktiv elementlarini takomillashtirish asosida sifatli ip olish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon  
   2019 yil 01 fevral kuni soat 1000 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi bir martalik ilmiy  kengash yig`ilishi bo`lib o‘tadi.

Kun tartibi:
   Uzakova Umida Raximjanovnaning 05.06.02-To‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Jakkard lentalari yangi tuzilmalarini ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.
E'lon     
   2019 yil 31 yanvar kuni soat 1300 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash  yig`ilishi bo`lib o`tadi.

Kun tartibi:  
    Islambekova Nigora Murtozayevnaning 05.06.02- Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Sirt faol moddalar yordamida pillani chuvishga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha fan doktori (DSc) dissеrtatsiyasining himoyasi.

 E'lon
   2019 yil 25 Yanvar kuni soat 14:00 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSc.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.

Kun tartibi:
   Madumarov Ilxomjon Dedaxonovichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Paxtani issiqlik-namlik holatini muqobillashtirish va bir tekisda ta’minlash asosida tozalash jarayonining samaradorligini oshirish” mavzusidagi texnika fanlari doktori (DSc) dissеrtatsiya ishi muhokamasi.

E’LON
TOSHKENT  TO‘QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT INSTITUTI QABUL KOMISSIYASI

   Talabalarining o‘qishini bahorgi semestrga qayta tiklash haqida arizalari joriy yilning 20 dekabr kunidan 2019 yilning 20 yanvariga qadar har kuni soat 9-00 dan 17-00 gacha (yakshanba dam olish kuni; shanba-soat 9-00 dan 15-00 gacha), institut 2-o‘quv binosining 305 - xonasida  (3-qavat) qabul qilinadi. 
                
Mas'ul: Shavkat Samatovich Xannanov
Telefon: +99891 -162-68-38

 O‘qishini qayta tiklash istagini bildirgan fuqaro quyidagi hujjatlarni taqdim etadi:
-qayta tiklashni istagan ta’lim yo‘nalishi (mutaxassisligi),  o‘quv tili va shakli ko‘rsatilgan holdagi ariza (arizada o‘qigan oliy ta’lim muassasasi va ta’lim yo‘nalishi (mutaxassisligi), qayta tiklash sabablari, qayta tiklash qoidalari bilan tanishganligi ko‘rsatiladi);
-talabaning reyting daftarchasi yoki belgilangan shakldagi akademik ma’lumotnoma nusxalari;
-pasportning nusxasi.
             
Asos: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 20-iyundagi «Oliy ta’lim muassasalariga qabul qilish, talabalar o‘qishini ko‘chirish, qayta tiklash va o‘qishdan chetlashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomlarini tasdiqlash haqida»gi 393-son qarori bilan tasdiqlangan «Oliy ta’lim muassasalari talabalarini o‘qishini ko‘chirish, qayta tiklash va o‘qishdan chetlashtirish tartibi to‘g‘risida»gi NIZOMI hamda Vazirlikning 2018 yil  27 iyundagi  563 - son buyrug‘i.

  E'lon

   2018 yil 18 dekabr kuni soat 14:00 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo'lib o'tadi.
                                                                          Kun tartibi:
   Djumabayev G’ulomjon Xalillayevichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Halqali yigiriv mashinalarining konstruktiv elementlarini takomillashtirish asosida sifatli ip olish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining muhokamasi.

Magistratura talabalari uchun stajirovka dasturi – 2019!

   O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi “El-yurt umidi” jamg‘armasi Germaniya iqtisodiyotining sharqiy qo‘mitasi bilan hamkorlikda magistratura talabalarini tanlovga taklif qiladi. Dasturga muvofiq, amaliyot Germaniya va O‘zbekiston o‘rtasida iqtisodiy hamkorlikni takomillashtirish, shuningdek, magistratura talabalarining malakasini oshirish orqali o‘zbek-german biznes aloqalarini mustahkamlash, ularning nazariy bilimlarini Germaniyaning yetakchi kompaniyalarida amaliyotga tadbiq etishga qaratilgan. Nomzodlar tanlov asosida saralanadi. Tanlov natijalariga ko‘ra, muvaffaqiyatga erishgan nomzodlar nemis kompaniyalaridan birida amaliyot o‘tashga taklif qilinadi.                              
   Stajirovka dasturi uchun 30 ta o‘rin belgilab qo‘yilgan.                         
  “El-yurt umidi” jamg‘armasi O‘zbekistondan Germaniyaga borib-kelish, shuningdek, aeroportdan stajirovka joyigacha bo‘lgan transport xarajatlarini qoplaydi. Viza ko‘magi esa Germaniya iqtisodiyoti sharqiy qo‘mitasi tomonidan amalga oshiriladi. Amaliyot davrida yashash bilan bog‘liq xarajatlar (turar joy, sug‘urta, oylik ish haqi, bonuslar) nemis kompaniyalari zimmasida bo‘ladi.                         
   Tanlov Toshkentda uch bosqich bo‘yicha  o‘tkaziladi.                                     
Birinchi bosqichda nomzod tomonidan ariza beriladi, so‘rovnoma to‘ldiriladi va kerakli hujjatlar topshiriladi. Bosqichdan muvaffaqiyatli o‘tgan nomzodlar keyingi bosqichda, ya’ni suhbat jarayonida ishtirok etishadi. Oxirgi bosqichda suhbatdan o‘tgan nomzodlar Germaniya kompaniyalariga stajirovkaga joylashtiriladi.                                                            
Nomzodlarga qo‘yiladigan talablar: 

1. Dastur O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun mo‘ljallangan.
2. Ingliz yoki nemis tillarida ravon so‘zlasha olishi;
3. Nomzodning yoshi 22 yoshdan kam bo‘lmasligi lozim.                       
ANABIN tizimida akkreditatsiyadan o‘tib H+ maqomiga ega bo‘lgan, (https://anabin.kmk.org/anabin.html) O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalarining magistratura talabalari quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha amaliyot dasturlarida ishtirok etishi mumkin:
-iqtisodiyot;
-biznes-boshqaruv;
-muhandislik (sanoat, fuqarolik, texnologiya, elektro-texnika, mexanika, energetika, konchilik, aerokosmik tarmoqlarda )
-huquq;
-Axborot texnologiyalari;
-buxgalteriya;
-arxitektura;
-iqtisodiy jurnalistika                                                                               
Arizalar 26 noyabrdan 17 dekabrgacha qabul qilinadi.                                    
Malaka o‘quv jarayoni 2019 yil aprel oyining oxiri, may oyida boshlanadi.                 
Arizalarni 26 noyabrdan boshlab “El-yurt umidi” jamg‘armasining  www.eyuf.uz va Germaniya iqtisodiyoti sharqiy qo‘mitasining www.oaoev.deveb-saytlarida onlayn tarzida taqdim etishlari mumkin.                             
Manzil: Amir Temur shox ko‘chasi, 13                                         
Ma’lumot uchun telefon: (71) 203-00-47

E'lon
2018 yil 23 noyabr kuni soat 14:00 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo'lib o'tadi.

Kun tartibi:
Kazоkov Farxot Farmonovichning 05.06.03-Teri, mо‘yna, poyabzal, teri galantereya buyumlar texnologiyasi ixtisosligi bо‘yicha “Modifikasiyalangan karbomid-formaldigid qatronlari bilan qorako’l terilarini to’dirish texnologiyasi va kompleks xossalarining asoslari” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon
2018 yil 23 noyabr kuni soat 14:00 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.

Kun tartibi:
Pazilava Dilnoza Ziyavutdinovnaning 05.06.03-Teri, mо‘yna, poyabzal, teri-galantereya buyumlar texnologiyasi ixtisosligi bо‘yicha “Maxsus poyabzal uchun elektr otkazuvchanlik xossasiga ega bo’lgan rezina tagliklar texnologiyasining o’ziga xos xususiyatlari” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon
2018 yil 28 noyabr kuni soat 14:30 da O’zbekiston Milliy universitetida  ilmiy darajalar bеruvchi DSC.30.05.2018.I.01.11 raqamli ilmiy kеngash yig`ilishi bo‘lib o‘tadi.

Kun tartibi:
Mirzakarimova Miyassarxon Mo‘minovnaning 08.00.01- Iqtisodiyot nazariyasi ixtisosligi bо‘yicha “Milliy iqtisodiyotda bandlik tarkibini takomillashtirishning ilmiy-nazariy jihatlari” mavzusidagi iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon
2018 yil 16 noyabr kuni soat 14:00 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig`ilishi bo`lib o`tadi.
Kun tartibi:
Mirzaev Otabek Abdukarimovich 05.02.03 – Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari “Yigiruv mashinalari discretlash zonasi ishchi organlarining yuqori samarali konstruksiyalarini takomillashtirish va parametrlarini asoslash” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon
2018 yil 16 noyabr kuni soat 14:00 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.

Kun tartibi:
Axmedov Xamidulla Abduxoshimovichning 05.02.03–Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari “Otib beruvchi barabanli arrali jinning resurstejamkor qismlarini ishlab chiqish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon
   2018 yil 28 noyabr kuni soat 10:00 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig`ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:
   Inogamdjanov Davrug Davronovichning 05.06.02- To‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Прогнозирование свойств однослойных тканей” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi. 
 

 E'lon
2018 yil 6 noyabr kuni soat 14:00 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.
Kun tartibi:
   Sulaymonov Rustam Shennikovichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Linerlash jarayonining ratsional texnologiyasini yaratish va lintni tozalash” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat institutida 2018 yil 06 noyabr kuni soat 14:00 da 1-222 xonada ilmiy daraja beruvchi DSc 27.06.2017.Т.08.01raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:
   Islambekova Nigora Murtozaevnaning 05.06.02-To‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bo‘yicha “Sirt faol moddalar yordamida pillani chuvishga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish”mavzusidagi texnika fanlari bo‘yicha fan doktori (DSc) dissertasiyasini muhokamasi.

E'LON

http://olimpic.uz/http://olimpic.uz/http://olimpic.uz/фильмы бесплатно

YOPISH