E'lon
2020 yil 25 mart kuni soat 1600 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSc.03/30.12.2019.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig'ilishi bo`lib o`tadi.
Kun tartibi:
Butovskiy Petr Mixaylovichning 05.02.03 – Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari ixtisosligi bo’yicha “Ishlab chiqarilaёtgan mahsulot sifatini oshirish maqsadida chơzuvchi asboblar konstruksi larini takomillashtirish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon
2020 yil 25mart kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSc.03/30.12.2019.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig'ilishi bo`lib o'tadi.
Kun tartibi:
Maxkamova Shoira Faxritdinovnaning 05.06.02 – To‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bo’yicha “Tolalarni saralab va tolali chiqindilardan foydalanib, raqobatbardosh ip-gazlama mahsulotlarni ishlab chiqarish texnologiyasi” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E ' L O N
2020 yil 05 mart kuni soat 1600 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.03/30.12.2019.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig'ilishi bo'lib o'tadi.
Kun tartibi:
Yusupalieva Umida Nurillaevnaning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Sifatli ip olishda paxta tolasidan saralanma tuzish usullarini takomillashtirish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E ' L O N
2020 yil 5-mart kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSс.03/30.12.2019.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:
Ochilov Maxsudjon Muradullayevich 05.06.02 – “Tо’qimachilik materiallar texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish” ixtisosligi bo’yicha bajargan “Paxta  chigitidan momiq ajratish jarayoni yangi texnologiyasini nazariy va amaliy tadqiq qilish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E ' L O N
2020 yil 11 fevral kuni soat 1500 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSc.03/30.12.2019.Т.08.01 raqamli Ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig'ilishi bo'lib o'tadi.
Kun tartibi:
Ro`zmetov Raxmatjon Ibodullayevichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Yuqori navli paxtalarni quritish va tozalash texnologik jarayonini takomillashtirish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining muhokamasi.

E ' L O N
2020 yil 30 yanvar kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig`ilishi bo`lib o`tadi.
Kun tartibi:
Nabiyev Nabijon Donyorovichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Payvand sopolimerlanish orqali maxsus xossali to’qimachilik materiallarini olish texnologiyasini ishlab chiqish” mavzusidagi kimyo fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E' L O N
2019 yil 26 dekabr kuni soat 1000 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli Ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.

Kun tartibi:
Nabiyev Nabijon Donyorovichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Payvand sopolimerlanish orqali maxsus xossali to’qimachilik materiallarini olish texnologiyasini ishlab chiqish” mavzusidagi kimyo fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining muhokamasi.

E ' l o n
2019 yil 24 dekabr kuni soat 1600 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.

Kun tartibi:
Narmatov Elmurod Avazovichning 05.02.03 – «Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari» ixtisosligi bо‘yicha “Arrali jin kolosniklsrini resurstejamkor konstruksiyasini ishlab chiqish va parametrlarini xisoblash metodlari” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E ' l o n
2019 yil 24 dekabr kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.

Kun tartibi:
Ko’palova Yulduz Ilxomovnaning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Konduktiv issiqlik almashuvini takomillashtirish asosida paxtani qurish jarayonini tezlashtirish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining muhokamasi.

E'lon
2019 yil 25 dekabr kuni soat 900 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.

Kun tartibi:
Daminov Asror Mahmayusupovichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Krep bezakli matolar tuzilishini tadqiq etish asosida yangi turlarini yaratish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon
2019 yil 25 dekabr  kuni soat 1100 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.

Kun tartibi:
Rajapov Odil Olimovichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Теоретические и практические основы прядения волокон с хлопко-нитроновой смесью” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon
2019 yil 17 dekabr kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.
Kun tartibi:
Yusupaliyeva Umida Nurillayevnaning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Sifatli ip olishda paxta tolasidan saralanma tuzish usullarini takomillashtirish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining muhokamasi.

E'lon
2019 yil 6 dekabr kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.

Kun tartibi:
Butovskiy Petr Mihalovichning 05.02.03 – “Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari” “ishlab chiqarilayotgan maxsulot sifatini oshirish maqsadida cho’zuvchi asboblar konstruksiyalarini takomillashtirish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining muhokamasi.

E'lon
2019 yil 6 dekabr kuni soat 1600 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.

Kun tartibi:
Ochilov Maxsudjon Muradullayevichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Paxta chigitidan momiq ajratish jarayoni yangi texnologiyasini nazariy va amaliy tadqiq qilish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining muhokamasi.

E'lon
2019 yil 22 noyabr kuni soat 1600 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.
Kun tartibi:
Rasulov Hamza Yuldoshevichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Mokisiz to‘quv dastgohlarida ko‘ylakbop to‘qimalarni ishlab chiqarishda iplar tarangligining tadqiqi va optimallashtirish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining muhokamasi.
                           
E'lon
2019 yil 22 noyabr kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:
Maxkamova Shoira Faxritdinovnaning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Tolalarni saralab va tolali chiqindilardan   foydalanib, raqobatbardosh ip-gazlama mahsulotlarni ishlab chiqarish texnologiyasi”mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining muhokamasi.

E'lon
2019 yil 15 oktyabr kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.

Kun tartibi:
Nutfullayeva Lobar Nurullayevnaning 05.06.04 – Tikuvcilik buyumlari texnologiyasi va kostyum dizayni” ixtisosligidan “Namlab-isistib ishlov berish jarayonida tikuv buyumlari shaklbarqarorligini oshirish texnologiyasini ishlab chiqish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon
2019 yil 2 oktabr kuni soat 1600 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.

Kun tartibi:
Daminov Asror Mahmayusupovichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Krep bezakli matolar tuzilishini tadqiq etish asosida yangi turlarini yaratish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining muhokamasi.
E'lon
2019 yil 2 oktabr kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.

Kun tartibi:
Rajapov Odil Olimovichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Теоретические и практические основы прядения волокон с хлопко-нитроновой смесью” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining muhokamasi.

E'lon
2019 yil 24 avgust kuni soat 900 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash  yig’ilishi bo`lib o‘tadi.
Kun tartibi:
Valiyev Gulam Nabidjanovichning05.06.02- Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Tabiiy ipak iplarini qayta o’rash o’ramasi shakllanishining nazariyasini rivojlantirish va texnologiyasini takomillashtirish” mavzusidagi texnika fanlari doktori (DSc) dissеrtatsiyasining himoyasi.
E'lon
2019 yil 24 avgust kuni soat 1100 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.

Kun tartibi:
Madraximov Dilshodbek Usupjonovichning 05.02.03 – Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari “Paxtani qayta ishlash mashinalarining arrali disklarini tayyorlashda ishlatiladigan texnik vositalarni qayta tiklash va takomillashtirishning texnologik asoslari” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon
   2019 yil 24 iyun kuni soat 1600 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:
   Madraximov Dilshodbek Usupjonovichning 05.02.03-Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari ixtisosligi bо‘yicha “Paxtani qayta ishlash mashinalarining arrali disklarini tayyorlashda ishlatiladigan texnik vositalarni qayta tiklash va takomillashtirishing texnologik asoslari” mavzusidagi texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining muhokamasi.

E'lon
   2019 yil 24 iyun kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:
   Nutfullayeva Lobar Nurullayevnaning 05.06.04 – Tikuvchilik buyumlari texnologiyasi va kostyum dizayni ixtisosligi bо‘yicha “Namlab-isitib ishlov berish jarayonida tikuv buyumlari shakl barqarorligini oshirish texnologiyasini ishlab chiqish” mavzusidagi texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining muhokamasi.
E'lon  
2019 yil 31 may kuni soat 1500 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:
Valiyev Gulam Nabidjanovichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Tabiiy ipak iplarini qayta o’rash o’ramasi shakllanishining nazariyasini rivojlantirish va texnologiyasini takomillashtirish” mavzusidagi texnika fanlari doktori (DSc) dissеrtatsiyasining muhokamasi.
E'lon  
2019 yil 22may kuni soat 1500 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:
Yo‘ldosheva Ozodaxon Muhammadsodiq qizi 05.06.01 – To‘qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi “Payvandlangan sopolimer asosida olingan olovbardosh to‘qimachilik materiallarini tadqiqi” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (DSc) dissеrtatsiya ishi muhokamasi.

E'lon  
2019 yil 15 may kuni soat 1500 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.
Kun tartibi:
Narmatov Elmurod Avazovichning 05.02.03-“Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari” ixtisosligi bо‘yicha “Arrali jin kolosniklsrini resusrtejamkor konstruksiyasini ishlab chiqish va parametrlarini xisoblash metodlari” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon  
2019 yil 6 mart kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSc.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig`ilishi bo`lib o`tadi.
Kun tartibi:
Madumarov Ilxomjon Dedaxonovichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Paxtani issiqlik-namlik holatini muqobillashtirish va bir tekisda ta’minlash asosida tozalash jarayonining samaradorligini oshirish” mavzusidagi texnika fanlari doktori (DSc) dissеrtatsiya ishi himoyasi.

E'lon  
2019 yil 16 fevral kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig`ilishi bo`lib o`tadi.
Kun tartibi:
Ibragimov Farxod Xayrulloyevichning 05.02.03 – Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari “Paxta tozalash mashinalari uchun arralararo qistirmalarning yangi konstruktsiyasini ishlab chiqish va uning parametrlarini asoslash” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon  
   2019 yil 31 yanvar kuni soat 1500 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig`ilishi bo`lib o‘tadi.

Kun tartibi:
  Djumabayev G’ulomjon Xalillayevichning 05.06.02-To‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Halqali yigiriv mashinalarining kostruktiv elementlarini takomillashtirish asosida sifatli ip olish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon  
   2019 yil 01 fevral kuni soat 1000 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi bir martalik ilmiy  kengash yig`ilishi bo`lib o‘tadi.

                                                                                 Kun tartibi:   
    Uzakova Umida Raximjanovnaning 05.06.02-To‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Jakkard lentalari yangi tuzilmalarini ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.
E'lon  
   2019 yil 31 yanvar kuni soat 1300 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash  yig`ilishi bo`lib o`tadi.

Kun tartibi:
   Islambekova Nigora Murtozayevnaning 05.06.02- Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Sirt faol moddalar yordamida pillani chuvishga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha fan doktori (DSc) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon  
   2019 yil 26 yanvar kuni soat 1600 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi bir martalik ilmiy kеngash yig`ilishi bo`lib o`tadi.

Kun tartibi:
  Kazоkov Farkhot Farmonovichning 05.06.03-Teri, mо‘yna, poyabzal, teri galantereya buyumlar texnologiyasi ixtisosligi bо‘yicha “Modifikasiyalangan karbomid-formaldigid qatronlari bilan qorako’l terilarini to’dirish texnologiyasi va kompleks xossalarining asoslari” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon  
   2019 yil 26 dekabr kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi bir martalik ilmiy  kengash yig`ilishi bo`lib o`tadi.

Kun tartibi:
   Pazilava Dilnoza Ziyavutdinovnaning 05.06.03-Teri, mо‘yna, poyabzal, teri-galantereya buyumlar texnologiyasi ixtisosligi bо‘yicha “Maxsus poyabzal uchun elektr otkazuvchanlik xossasiga ega bo’lgan rezina tagliklar texnologiyasining o’ziga xos xususiyatlari” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon  
   2018 yil 18 dekabr kuni soat 14:00 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o'tadi.
Kun tartibi:
   Djumabayev G’ulomjon Xalillayevichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Halqali yigiriv mashinalarining konstruktiv elementlarini takomillashtirish asosida sifatli ip olish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining muhokamasi.

E'lon   
2018 yil 23 noyabr kuni soat 14:00 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.

Kun tartibi:
Kazоkov Farxot Farmonovichning 05.06.03-Teri, mо‘yna, poyabzal, teri galantereya buyumlar texnologiyasi ixtisosligi bо‘yicha “Modifikasiyalangan karbomid-formaldigid qatronlari bilan qorako’l terilarini to’dirish texnologiyasi va kompleks xossalarining asoslari” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon   
2018 yil 23 noyabr kuni soat 14:00 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.

Kun tartibi:
Pazilava Dilnoza Ziyavutdinovnaning 05.06.03-Teri, mо‘yna, poyabzal, teri-galantereya buyumlar texnologiyasi ixtisosligi bо‘yicha “Maxsus poyabzal uchun elektr otkazuvchanlik xossasiga ega bo’lgan rezina tagliklar texnologiyasining o’ziga xos xususiyatlari” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon   
   2018 yil 28 noyabr kuni soat 14:30 da O’zbekiston Milliy universitetida ilmiy darajalar bеruvchi DSC.30.05.2018.I.01.11 raqamli ilmiy kеngash yig`ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:
   Mirzakarimova Miyassarxon Mo‘minovnaning 08.00.01-Iqtisodiyot nazariyasi ixtisosligi bо‘yicha “Milliy iqtisodiyotda bandlik tarkibini takomillashtirishning ilmiy-nazariy jihatlari” mavzusidagi iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissеrtatsiyasining himoyasi.

E'lon   
   2018 yil 28 noyabr kuni soat 10:00 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig`ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:   
   Inogamdjanov Davrug Davronovichning 05.06.02- To‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Прогнозирование свойств однослойных тканей” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi. 
Ilmiy kеngash ilmiy kotibi 
t.f.d., profеssorA.Z.Mamatov
E'lon
   2018 yil 9 iyun kuni soat 1400 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSс.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig`ilishi bo`lib o`tadi
Kun tartibi:
  Axunbabaev Oxunjon Abduraxmanovichning 05.06.02-To`qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha «Tabiiy ipakdan to`qima shakllanish jarayonining texnologiyasini takomillashtirish va nazariyasini rivojlantirish» mavzusidagi texnika fanlari doktori (DSc) dissеrtatsiyasining himoyasi.
Ilmiy kеngash ilmiy kotibi 
t.f.d., profеssor A.Z.Mamatov

E'lon
   2018 yil 16 noyabr kuni soat 14:00 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig`ilishi bo`lib o`tadi.
Kun tartibi:
   Mirzaev Otabek Abdukarimovich 05.02.03 – Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari “Yigiruv mashinalari discretlash zonasi ishchi organlarining yuqori samarali konstruksiyalarini takomillashtirish va parametrlarini asoslash” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.
Ilmiy kеngash ilmiy kotibi 
t.f.d., profеssor A.Z.Mamatov

E'lon
   2018 yil 16 noyabr kuni soat 14:00 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:
   Axmedov Xamidulla Abduxoshimovichning 05.02.03–Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari “Otib beruvchi barabanli arrali jinning resurstejamkor qismlarini ishlab chiqish” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.
Ilmiy kеngash ilmiy kotibi 
t.f.d., profеssorA.Z.Mamatov

 
 E'lon
   2018 yil 6 noyabr kuni soat 14:00 da 1-222 xonada ilmiy darajalar bеruvchi DSC.27.06.2017.Т.08.01 raqamli ilmiy kеngash qoshidagi ilmiy seminar yig`ilishi bo`lib o`tadi.
Kun tartibi:   
   Sulaymonov Rustam Shennikovichning 05.06.02-Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bо‘yicha “Linerlash jarayonining ratsional texnologiyasini yaratish va lintni tozalash” mavzusidagi texnika fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) dissеrtatsiyasining himoyasi.
Ilmiy kеngash ilmiy kotibi 
t.f.d., profеssorA.Z.Mamatov

E'lon
   Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat institutida 2018 yil 06 noyabr kuni soat 14:00 da 1-222 xonada ilmiy daraja beruvchi DSc 27.06.2017.Т.08.01raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar yig’ilishi bo‘lib o‘tadi.
Kun tartibi:   
   Islambekova Nigora Murtozaevnaning 05.06.02-To‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bo‘yicha “Sirt faol moddalar yordamida pillani chuvishga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish”mavzusidagi texnika fanlari bo‘yicha fan doktori (DSc) dissertasiyasini muhokamasi.
Ilmiy kеngash ilmiy kotibi 
t.f.d., profеssorA.Z.Mamatov

фильмы бесплатно

YOPISH