Hal etilishi lozim bо‘lgan ilmiy-texnik muammolar mavzusi 
Dizayn
1. Erkaklar, ayollar va bolalar kiyimlari uchun eng maqbul va qulay bo’lgan kiyimlar to’plamini loyihalashtirish muammolariga ilmiy jihatdan asoslangan tushunchalar va innovatsion yechimlarni ishlab chiqish.
2. Qorako’l mahsulotlarini qayta ishlash va zamonaviy dizayndagi mahsulot yaratishning innovatsion texnologiyasini ishlab chiqarish.
3. Mahalliy xom ashyolardan tayyorlangan yangi turdagi materiallardan foydalangan holda, charm mahsulotlari konstruksiyalarini takomillashtirish hamda assortimentini kengaytirish.
4. Aholining turli yoshdagi guruhlari uchun turli assortimentdagi eng maqbul kiyimlar to'plamini kompleks tarzda ishlab chiqishning innovatsion usullari yaratish.
Texnika fanlari
1. Jakkard matolaridan tayyorlanadigan liboslar va interyer elementlarini kompleks loyihalash hamda ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish. 
2. Klaster tizimida chigitli paxtani tozalashning innovatsion texnologiyasini yaratish.
3. Yuqori navli chigitli paxtalarni quritish-tozalash texnologik jarayonini takomillashtirish.
4. Klaster tizimida paxtani quritish va tozalashni samarali differensiallashgan texnologiyasi va uskunalarini ishlab chiqish.
5. Paxtani jinlash va tola tozalashni yuqori sinf tola olishni ta’minlovchi innovatsion texnologiyasini ishlab chiqish.
6. Paxtani quritish va tozalash samaradorligi yuqori bо‘lgan resurstejamkor yangi texnologik uskunasini ishlab chiqarishga tadbiq etish.
7. Paxta tozalash mashinalari takomillashtirilgan ta’minlagichlarini ishlab chiqishga joriy etish.
8. Paxtani namlashni yangi samarali texnologiyasini ishlab chiqish.
9. Havoni changdan tozalash texnologiyasini takomillashtirish.
10. Respublika nogironlar uchun reabilitatsiya markazlari sharoitida harakat imkoniyati cheklangan odamlar (bolalar va kattalar) uchun moslashuv va davolash-profilaktik mahsulotlarni, kiyim-kechak va poyafzallarni yaratishning innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish.
11. Nogironlarni xududiy reabilitatsiya markazlarida harakat imkoniyati cheklangan insonlarga (bolalar va katta yoshdagilar) adaptatsion va tibbiy-profilaktik buyumlar, kiyim va poyabzal ishlab chiqarishning innovatsion texnologiyasi, uslubiy ta’minoti va instrumental vositalarini ishlab chiqish.
12. Kichik ishlab chiqarish korxonalari uchun to'qimachilik materiallari, teri va mo'yna mahsulotlarining yangi turlarini ishlab chiqarishni tezkor prognozlashda resurs tejamkor texnologiyalarni yaratish va joriy etish.
13. Tо‘qimachilik materiallari, charm va mо‘yna materiallaridan yengil sanoat buyumlarini ishlab chiqishda material sarfini tezkor aniqlashning resurstejamkor texnologiyasini yaratish va tatbiq etish.
14.. Mahalliy xom ashyolardan maishiy va maxsus maqsadlar uchun tayyorlangan, ichki va tashqi bozorda raqobatbardosh bo’lgan matolarning assortimentini kengaytirish hamda ishlab chiqarishning yangi texnologiyasini yaratish.
15.Maxsus va maishiy maqsadlarda ishlatiladigan turli assortimentdagi poyafzal va charm mahsulotlarini tizimli va kompleks tadqiqotlar asosida, innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda loyihalash va ishlab chiqarish.
16. Mahalliy xomashyo asosida ekologik jihatdan xavfsiz, import o'rnini bosuvchi himoya materiallari hamda charm mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasini tadqiq qilish va yaratish.
17. Raqobatbardosh ip va paxta mahsulotlarini ishlab chiqishda saralanma tuzish usullari va tolali chiqindilardan foydalanish texnologiyasini ishlab chiqish
18. Zamonaviy kompyuter texnologiyalarini qо‘llagan holda matolarni nuqsonlari bо‘yicha navlarga ajratish va sirt bezagiga baho berishning innovatsion usullarini ishlab chiqish
19. «Paxta-tola-ip» klasteri uchun paxta chigitni ajratuvchi separatorning samarali konstruksiyasini yaratish.
20. Maxalliy, ikkilamchi xom ashyo va sintetik polimerlar asosida qadoqlash qog‘ozi ishlab chiqarish texnologiyasi.
21. Tо‘quv jarayoni uchun ikkilamchi biomateriallar asosida oxorlovchi yangi kompozitsiya tarkibi va oxorlash texnologiyasini ishlab chiqish.
22. Turli mavsumlarda yetishtirilgan pilla xususiyatlarini tadqiq etish va ulardan yuqori sifatli xom ipak ishlab chiqarish ratsional texnologiyasini ishlab chiqish va asoslash, chuvish avtomatlari charxidagi xom ipak yopishgan joylarini yumshatish uchun emulsiya tarkibini ishlab chiqish va ipak matolarini yangi assortimentlarini ishlab chiqarish uchun xom ashyo tayyorlash texnologiyalarini yaratish
23. Paxta tozalash korxonalari asosiy sex ishchilarini ish sharoitini yaxshilash
24. Mahalliy, tabiiy ikkilamchi xom ashyolar asosida ekologik xavfsiz olovbardosh matolar ishlab chiqarish
25. Tо‘qimachilik korxonalaridan ajralayotgan oqava suv tarkibini о‘rganish va ularni tozalash usulini ishlab chiqish
26. Mahalliy xom ashyolardan kompression ta'siri bilan turli maqsadlardagi (ichki kiyim, davolash-profilaktik, tibbiy va sport) yuqori elastik to'qimachilik materiallari va funktsional mahsulotlarning assortimentini yaratish uchun ilmiy asos va texnologiyalarni ishlab chiqish
27. Kompression effektli о‘ta elastik tо‘qimachilik materiallari va turli mо‘ljaldagi buyumlarni (ich kiyim, davolovchi-profilaktik, tibbiy va sport) yaratishning ilmiy asoslarini va texnologiyasini ishlab chiqish.
28. Murakkab ishlab chiqarish majmualarini prognozlash, texnologik monitoring va operatsion boshqaruvni axborot-analitik tizimining ilmiy-uslubiy asoslari (yengil sanoat misolida).
29. Murakkab ishlab chiqarish komplekslarini operativ boshqaruvi, bashoratlash va texnologik monitoringini amalga oshiruvchi axborot-analitik tizimining ilmiy metodologik asoslarini yaratish (yengil sanoat misolida)
30. Ikki tomonlama zanjirli tikuvchilik mashinasini ishlab chiqish
Iqtisodiy fanlar
1. Ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish asosida paxtachilik kompleksi rivojlanish yо‘llari
2. Paxta, tо‘qimachilik va yengil sanoatda klasterlarni tashkil etish samaradorligi
3. Poyafzal va charm buyumlarini ishlab chiqarish uchun innovatsion, resurs tejamkor, samarali texnologiyalarni joriy qilish.
4. Tо‘qimachilik materiallariga olovbardosh ishlov berish kompozitsiyasi va yangi takomillashgan texnologiyasini ishlab chiqish.
5. Navsiz pillalardan yigirilgan ipak uchun xom-ashyo tayyorlashning yangi takomillashtirilgan resurstejamkor texnologiyasini yaratish.
6. Yengil sanoat korxonalarida ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarini prognozlashtirish, monitoring qilish va operativ boshqarishning kompleks avtomatlashtirilgan tizimini ishlab chiqish
7. Yengil sanoat korxonalarida ishlab chiqarishni texnologik tayyorlash jarayonlarini bashoratlash, monitoringi va operativ boshqaruvining kompleks avtomatlashgan tizimlarini yaratish
фильмы бесплатно

YOPISH