Fakultet kafedralari

1.Tеxnоlоgik jаrаyonlаr vа ishlаb chiqаrishni аvtоmаtlаshtirish vа bоshqаrish
2.Matbaa   va qadoqlash jarayonlari texnologiyasi
3.Korporativ boshqaruv
4.Tillarфильмы бесплатно

YOPISH