Magistratura o‘zlashtirishi to‘g’risida ma’lumot      
(2019-2020 o‘quv yili bahorgi semestr)

Kurslar
Talabalar soni
O‘zlashtirganlar
O‘zlashtirmaganlar
Sifat  ko‘rsatkichi
Жами:
Jumladan:
A’lo
Yaxshi
O‘rta
soni
%
soni
%
soni
%
soni
%
soni
%
1
М1-kurs
218
215
98,6
73
33,5
121
55.5
21
9,6
3
1,4
89,0
фильмы бесплатно

YOPISH